Ohlédnutí za Týdnem sociálních služeb: Informace pro pečující rodiny, vzdělávání zaměstnanců, trénink paměti i kultura

Ve čtvrtek 5. října se konalo sportovní klání v kuželkách. Foto: Domov Modrý kámen
V pondělí 2. října připravilo den otevřených dveří Denní centrum pro seniory Jizera ve svém středisku v Bakově nad Jizerou. Foto: Petr Novák
Foto: Denní centrum pro seniory Jizera
Foto: Denní centrum pro seniory Jizera
Program zahájil v pondělí 2. října ženský pěvecký sbor Matylda a Tylda z Liberce. Foto: Domov Modrý kámen
3. a 4. října se pracovníci v sociálních službách školili v oblasti bazální stimulace. Foto: Domov Modrý kámen
V pátek zakončil týden svou hrou na všemožné druhy bubnů Václav Kořínek. Foto: Domov Modrý kámen
Ve středu 4. října domov navštívilo s hudebním vystoupením Salonní trio pod vedením Václava Vomáčky. Foto: Domov Modrý kámen
Sociální pracovnice Spokojeného domova poskytla zájemcům potřebné informace. Foto: Spokojený domov
Pomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domov
Pomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domov
Nechyběly informace ani v tištěné podobě. Foto: Spokojený domov
Figurína, na které si zaměstnanci zkouší péči o lidi na lůžku. Foto: Spokojený domov

Minulý týden byl v celé republice ve znamení sociálních služeb. A ani Mnichovohradišťsko nebylo výjimkou.

Celostátní Týden sociálních služeb se koná každoročně začátkem října. Jeho hlavním cílem je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů.

Jaký byl Týden sociálních služeb v Mnichově Hradišti a okolí?

V pondělí 2. října připravilo den otevřených dveří Denní centrum pro seniory Jizera ve svém středisku v Bakově nad Jizerou. Návštěvníky čekaly informace o službách, výrobky klientů a trénování paměti.

V pondělí 2. října připravilo den otevřených dveří Denní centrum pro seniory Jizera ve svém středisku v Bakově nad Jizerou. Foto: Petr Novák
V pondělí 2. října připravilo den otevřených dveří Denní centrum pro seniory Jizera ve svém středisku v Bakově nad Jizerou. Foto: Petr Novák


Volnou souvislost se sociálními službami měla také pondělní návštěva dobrovolníků na oddělení následné péče u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.


Malyra spolu se Spokojeným domovem pořádaly den otevřených dveří ve středu 4. října. V Domě Ludmila (Na Návsi 229, Veselá) si návštěvníci mohli nejen prohlédnout zázemí pečovatelských bytů, ale také se dozvědět o možnostech služeb terénních, díky kterým mohou být i lidé se ztrátou soběstačnosti ve svých vlastních domovech a péče doslova přijede za nimi. Program byl zaměřen i pečující rodiny a ukázku pomůcek, které mohou pomoct při péči o rodinné příslušníky.

Sociální pracovnice zodpovídala na dotazy návštěvníků, mezi které patřili právězejména lidé pečující o své rodinné příslušníky, kteří se přišli informovat o možnostech pomoci.

Sociální pracovnice Spokojeného domova poskytla zájemcům potřebné informace. Foto: Spokojený domov
Sociální pracovnice Spokojeného domova poskytla zájemcům potřebné informace. Foto: Spokojený domov

Pomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domov
Pomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domov

Pomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domovPomůcky, které se používají při péči o klienty. Foto: Spokojený domov

Nechyběly informace ani v tištěné podobě. Foto: Spokojený domov
Nechyběly informace ani v tištěné podobě. Foto: Spokojený domov

Figurína, na které si zaměstnanci zkouší péči o lidi na lůžku. Foto: Spokojený domov
Figurína, na které si zaměstnanci zkouší péči o lidi na lůžku. Foto: Spokojený domov


Ve čtvrtek se konal den otevřených dveří v Denním centru pro seniory Jizera v Mnichově Hradišti v domě s pečovatelskou službou ve Družstevní ulici ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice. Centrum navštívili také milí hosté, a to Jistoty Domova a Diakonie Dvůr Králové nad Labem. A společně s klienty zvládli i trénink paměti. Byla také možnost navštívit Integrované výcvikové centrum, které Charita provozuje v budově polikliniky.

Foto: Denní centrum pro seniory Jizera
Foto: Denní centrum pro seniory Jizera

Foto: Denní centrum pro seniory Jizera
Foto: Denní centrum pro seniory Jizera


Domov Modrý kámen v Nerudově ulici rovněž připravil k Týdnu sociálních služeb bohatý program pro klienty, zaměstnance i veřejnost.

Program zahájil v pondělí 2. října ženský pěvecký sbor Matylda a Tylda z Liberce. Foto: Domov Modrý kámen
Program zahájil v pondělí 2. října ženský pěvecký sbor Matylda a Tylda z Liberce. Foto: Domov Modrý kámen

3. a 4. října se pracovníci v sociálních službách školili v oblasti bazální stimulace. Foto: Domov Modrý kámen
3. a 4. října se pracovníci v sociálních službách školili v oblasti bazální stimulace. Seminář byl financován z prostředků projektu Nadace ČEZ. Prvky bazální stimulace jsou v domově zaváděny do praxe a běžně zakomponovány do každodenní péče o klienty. Cílem je, aby základním kurzem bazální stimulace prošli všichni zaměstnanci v přímé péči a dále se v této oblasti vzdělávali pomocí nástavbových kurzů. Foto: Domov Modrý kámen

Ve středu 4. října domov navštívilo s hudebním vystoupením Salonní trio pod vedením Václava Vomáčky. Foto: Domov Modrý kámen
Ve středu 4. října domov navštívilo s hudebním vystoupením Salonní trio pod vedením Václava Vomáčky. Foto: Domov Modrý kámen

Ve čtvrtek 5. října se konalo sportovní klání v kuželkách. Foto: Domov Modrý kámen
Ve čtvrtek 5. října se konalo sportovní klání v kuželkách. Foto: Domov Modrý kámen

V pátek zakončil týden svou hrou na všemožné druhy bubnů Václav Kořínek. Foto: Domov Modrý kámen
V pátek zakončil týden svou hrou na všemožné druhy bubnů Václav Kořínek. Jeho vystoupení bylo velmi originální. Svou éterickou osobností dokázal celou dobu udržet pozornost klientů, ba co víc – všechny zaujal a vtáhnul do své hry. Foto: Domov Modrý kámen


Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí, kteří potřebují pomoct. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo třeba lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – mohou například pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe či svou domácnost.

V České republice působí více než 2 000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Informace o sociálních službách v našem okolí najdete na webu www.socialnisluzbyvmh.cz.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top