Mapujeme příjmení na Mnichovohradišťsku: Rejnart

Záznam v pozemkové knize Bakova nad Jizerou z roku 1645 o koupi domu Jakubem Rejnartem

Teorií o původu příjmení Rejnart není příliš. Podle několika rodových pověstí přišla rodina z Francie. Je pozoruhodné, že rodové pověsti stejného charakteru se vyskytují ve velmi vzdálených rodových liniích se společným předkem například až v 17. století, v některých rodových liniích se dokonce traduje, že rodina přišla do Čech při napoleonských válkách, což bylo vyvráceno. Ač se jedná o pozoruhodné informace, nelze je považovat za fakta a je třeba držet se informací z archivních pramenů.

Mapujeme příjmení na Mnichovohradišťsku: Šverma

Mnichovo Hradiště čp. 78, obchod Jana Švermy (1880–1970)

Pokusím se představit rod na Mnichovohradišťsku, zatím, jak se zdá, vycházející z jednoho rodu Švermů z Vicmanova.

Mapujeme příjmení na Mnichovohradišťsku: Nohýnek/Nohynek

Vývěsní štít na domě Františka Nohýnka, kováře a zkoušeného podkováře v Podolí čp. 16

Příjmení Nohýnek je odvozeninou z názvu části těla. Lidé rádi v nadávkách a v přezdívkách upozorňují na zbytnělé, malé nebo jinak nápadné části těla svých bližních. Přízviska podle názvů části těla se zmechanizovala v příjmení tím, že přecházela z otců na syny, i když synové neměli vlastnosti, pro které se vysmívalo sousedstvu otci.

Mapujeme příjmení na Mnichovohradišťsku: Hyka

Inzerát obchodníka Hyky. Zdroj: Čechy krásné: Okresy Jičín, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav

Základ příjmení Hyka pravděpodobně souvisí se slovesy hykať = škát nebo hýkat (i jako přenesený význam pro sloveso křičet). Případně se může jednat o zkratku osobních jmen Hugo nebo Chocemysl. Podobná příjmení jsou Hyk, Hika, Hýka, Hykeš, Hyksa, Hykš či Hykyš.

Mnichovohradišťský spolek genealogů chystá na rok 2024 sérii článků o typických místních příjmeních

Mnichovohradišťský spolek genealogů chystá na rok 2024 sérii článků o typických místních příjmeních

Hyka, Nohýnek, Šverma, Šimon, Sameš, Bukvička, Maděra... Připomíná vám to seznam spolužáků ze základní školy? A napadlo vás, že kdybyste vyrůstali na Moravě, vypadá tento seznam úplně jinak? Každý region má svá typická příjmení. A právě to je jedním z témat, kterým se zabývá Mnichovohradišťský spolek genealogů, sdružující více než tři desítky nadšenců pátrajících po svých předcích a dalších rodopisných vazbách.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top