Mapujeme příjmení na Mnichovohradišťsku: Hyka

Inzerát obchodníka Hyky. Zdroj: Čechy krásné: Okresy Jičín, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
Koloniál Františka Hyky (1885–1947) v Mnichově Hradišti na náměstí čp. 32. Zdroj: sbírka Muzea města Mnichovo Hradiště
Inzerát obchodníka Hyky. Zdroj: Čechy krásné: Okresy Jičín, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
Školní zpráva Marie Hykové z Borovice z roku 1878. Zdroj: rodinný archiv autora

Základ příjmení Hyka pravděpodobně souvisí se slovesy hykať = škát nebo hýkat (i jako přenesený význam pro sloveso křičet). Případně se může jednat o zkratku osobních jmen Hugo nebo Chocemysl. Podobná příjmení jsou Hyk, Hika, Hýka, Hykeš, Hyksa, Hykš či Hykyš.

Nejstarší zmínky v našem okolí nacházíme například v seznamu měšťanů Turnova na straně skalské, kde se v roce 1608 uvádí Jan Hyka z Maršovic. Nejbližší lokalitou, ve které se vyskytuje příjmení v berní rule z roku 1654, je Mělnicko (objevuje se rovněž varianta Hýka). Nutno uvést, že tyto informace o nejstarších výskytech nejsou kompletní. Dosud nebyly dostatečně prozkoumány nejstarší gruntovní knihy a další dostupné důležité prameny.

Podrobněji jsme se zabývali Hykovými na Mnichovohradišťsku, kteří se dají dohledat v matrikách. Tam jsme dopátrali několik větví s nejstaršími zmínkami v 18. století. Významnou obcí rodu byly Neveklovice, zejména grunt čp. 17. Ten koupil 19. února 1724 Jiřík Hyka za 400 kop po nebožtíku Janovi Chmelařovi. Právě z Neveklovic pochází významné množství Hyků v okolí. Dále jsme vypátrali dosud nepropojenou větev v Ouči a několik menších větví v okolních obcích, kde je souvislost zatím buď zcela neznámá, nebo nejednoznačná.

V samotném Mnichově Hradišti byl z hlediska rodu Hyků jedním z nejvýznamnějších dům čp. 139 (podle původního číslování 107) v dnešní Budovcově ulici. Dokonce byl nazýván „Hykovský grunt“. V roce 1791 jej koupil Jiří Hyka (1750–1809), pocházející z Neveklovic. V držení rodu byl do roku 1861, kdy jej Václav Hyka (1813–1882) prodal Václavovi Nedvědovi a jeho manželce Kateřině.

Mnozí pamětníci si spojují rodinu Hyků s roubeným domem čp. 7 v dnešní ulici Víta Nejedlého. Tento dům však po dvě staletí patřil rodině Altman(n)ů, a s rodem Hyků je spjat až ve 20. století, kdy se sem přiženil Josef Hyka (1900–1978) z Drahotic, jehož nejstarší rodový původ je námi zaznamenán zatím okolo roku 1779 v Ouči čp. 2.

Z větve v Ouči čp. 2 pocházel také pekař Josef Hyka z Borovice (1837–1896). Jeho dcera Marie, provd. Klupáková, (1867–1940), praprababička autora tohoto článku, byla v první čtvrtině 20. století porodní bábou v Mladé Boleslavi. Chodila k porodům do významných rodin. Například v roce 1904 byla u porodu syna politika Bedřicha Bobka, v roce 1908 přišla díky ní na svět dcera novináře a pozdějšího poslance Jana Dubického a v roce 1914 přivítala na svět dceru profesora Zdeňka Kampera. V rodině se dochoval její porodní deník.

Vraťme se ale do našeho města. V období první republiky chodili zdejší obyvatelé nakupovat do koloniálu Františka Hyky (1885–1947) na náměstí čp. 32 (dnes se v objektu nachází restaurace Tropical Alanya Kebab House). Obchodník František Hyka se narodil v Mnichově Hradišti čp. 70, jeho otec pocházel ze Dnebohu čp. 19, kde rovněž žilo několik generací Hyků. Původní kořeny této větve však sahají do již zmíněných Neveklovic.

Ve městě žili Hykovi v průběhu historie také například v čp. 22, 64, 72, 128, 131, 140, 163, 174, 181, 182, 211, 212, 224, 259, 262 nebo 275.

Kromě již uvedených míst se příjmení vyskytovalo v obcích Mohelnice nad Jizerou, Jivina, Habr, Klášter Hradiště nad Jizerou, Solec, Veselá, Ptýrov, Mukařov, Vápno, Horní i Dolní Bukovina, Rokytá, Bakov nad Jizerou, Nová Ves u Bakova, Chudoplesy či Bradlec, ale i na vzdálenějších místech okresu. Jako zajímavost lze zmínit Jaroslava Hyku z Bělé pod Bezdězem (1922–2021), který se dožil téměř 99 let.

Podle statistik z roku 2016 žilo v České republice 237 Hyků a 244 Hykových, většina z nich v oblasti na severovýchod od Prahy. V přepočtu na počet obyvatel je jejich výskyt nejvyšší právě v ORP Mnichovo Hradiště (18 Hyků, 17 Hykových). Výraznější zastoupení je, stejně jako v historických pramenech, i na Mělnicku (21 Hyků, 19 Hykových).

Zápis jména se ve starých matričních záznamech v okolí Mnichova Hradiště ojediněle vyskytuje i v podobě Hika či Hýka. V současnosti jsou tyto varianty zastoupeny pouze mimo náš region (Hýka západně od Mělníka a Hika v západních Čechách), a to v relativně malých počtech.

I původ současných významných nositelů je v souladu s lokalitami, kde se příjmení vyskytovalo historicky. Hokejista Tomáš Hyka se narodil roku 1993 v Mladé Boleslavi a akrobatický pilot Marek Hyka v roce 1972 v Mělníku.

Jmenujete se Hyka nebo máte někoho takového v rodině? Určitě se ozvěte!

Petr Novák, Mnichovohradišťský spolek genealogů, www.rodokmenymh.cz

Koloniál Františka Hyky (1885–1947) v Mnichově Hradišti na náměstí čp. 32. Zdroj: sbírka Muzea města Mnichovo Hradiště
Koloniál Františka Hyky (1885–1947) v Mnichově Hradišti na náměstí čp. 32. Zdroj: sbírka Muzea města Mnichovo Hradiště

Inzerát obchodníka Hyky. Zdroj: Čechy krásné: Okresy Jičín, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
Inzerát obchodníka Hyky. Zdroj: Čechy krásné: Okresy Jičín, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav 

Školní zpráva Marie Hykové z Borovice z roku 1878. Zdroj: rodinný archiv autora
Školní zpráva Marie Hykové z Borovice z roku 1878. Zdroj: rodinný archiv autora

Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top