Hlavní tah na Český Dub je z důvodu sesuvu půdy už více než měsíc uzavřen. Obce v okolí žádají alespoň částečné zprůjezdnění

 Sesuv kamení a půdy na silnici II/277 za Mohelnicí nad Jizerou směrem na Podhoru, stav 28. 4. 2021. Foto: obec Mohelnice n. J.

V sobotu 20. března 2021 došlo na silnici II/277 těsně za obcí Mohelnice nad Jizerou směrem na Podhoru k sesuvu většího množství kamení a půdy z přilehlého svahu, který zasypal oba jízdní pruhy. V důsledku toho je nyní hlavní tah na Český Dub v tomto úseku uzavřen.

Uzavírka mostu v Loukově je prodloužena až do 6. června 2021

Dopravní omezení, ilustrační obrázek. Zdroj: fotobanka pixabay.com

Již rok je z důvodu rekonstrukce uzavřen most přes Jizeru na silnici č. III/27922 v Loukově. Dle původních předpokladů měla trvat uzavírka jen několik měsíců. Stavební práce se však protáhly a jak uvádí oficiální web obce Žďár, aktuální předpokládané datum otevření mostu je až 6. června 2021.

Žižkova ulice v Bakově bude na tři týdny neprůjezdná

Žižkova ulice v Bakově. Foto: město Bakov nad Jizerou

Z důvodu finální úpravy povrchu vozovky uzavřena komunikace v Žižkově ulici, a to v termínu od 26. dubna do 16. května 2021. Město žádá občany i návštěvníky o shovívavost při provádění stavebních prací a respektovaní dopravního značení v okolí stavby.

Zdroj: www.bakovnj.cz

 

 

V Bakově vyjedou do ulic čisticí stroje

V Bakově vyjedou do ulic čisticí stroje. Foto: www.bakovnj.cz

Jako každoročně se blíží čas, kdy bude nutné odstranit všechny zbytky posypu z komunikací. Z tohoto důvodu bude v Bakově nad Jizerou prováděno strojní čištění firmou Compag s.r.o. Mladá Boleslav, a to v termínech:

•  20., 23., 27. a 29. dubna 2021, vždy od ranních hodin do odpoledne.

Město proto žádá občany i návštěvníky, aby v uvedených termínech neparkovali se svými motorovými vozidly na městských komunikacích a umožnili tak zametacím strojům, aby práci odvedly pokud možno všude a v řádné kvalitě.

V Bakově je až do konce července omezena doprava ve Smetanově ulici

Dopravní omezení, ilustrační obrázek, zdroj: fotobanka pixabay.com

V termínu od 1. dubna do 31. července 2021 je omezena doprava ve Smetanově ulici v Bakově nad Jizerou. V úseku od domu čp. 1171 ke křižovatce se silnicí č. II/610 se jedná o částečnou uzavírku, v slepé části této ulice (od čp. 590 do čp. 1065) o uzavírku úplnou (viz mapka níže). Důvodem je výstavba nových chodníků, rekonstrukce místní komunikace, pokládka kabelů vysokého a nízkého napětí a optických kabelů. V okolí stavby se pohybujte opatrně a respektujte dopravní značení.

 

U Obrubců musí řidiči počítat s uzavírkou silnice č. I/16

Dopravní omezení, ilustrační obrázek, zdroj: fotobanka pixabay.com

Ve dnech 9. až 19. dubna je uzavřena silnice č. I/16 v Obrubcích u železničního přejezdu. Důvodem je oprava přejezdu a jeho osazení závorami.

Objízdné trasy pro vozidla do 25 tun:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top