Sčítání lidu končí 11. května. Jak přesně probíhá a kde hledat kontaktní místa v našem regionu?

Ilustrační obrázek: fotobanka pixabay.com

Do 11. května probíhá v České republice sčítání lidu. Existují dvě základní možnosti, jak se jej zúčastnit. Buď on-line přes internet, nebo vyplněním formuláře v listinné podobě.

ON-LINE SČÍTÁNÍ (27. března až 11. května 2021)

Letošní sčítání lidu začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března on-line sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se on-line prodloužena do 11. května. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. On-line formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, například za starší rodinné příslušníky, kteří nepracují s internetem. 

LISTINNÉ SČÍTÁNÍ (17. dubna až 11. května 2021)

Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, případně Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a on-line chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší on-line způsob sečtení.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

KONTAKTNÍ MÍSTA

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách ČSÚ. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání pro okres Mladá Boleslav jsou k dispozici na tomto odkazu, ostatní kontaktní místa lze vyhledat na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

OCHRANA DAT

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci Jak se sečíst. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci Časté dotazy.

 
Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top