Pracovníci Domova Modrý kámen se vzdělávají v bazální stimulaci

Foto: Domov Modrý kámen
Foto: Domov Modrý kámen
Foto: Domov Modrý kámen
Foto: Domov Modrý kámen
Foto: Domov Modrý kámen

V Týdnu sociálních služeb ve dnech 3.–4. října se v Domově Modrý kámen konalo další školení pracovníků v sociálních službách v oblasti bazální stimulace. Seminář byl financován z prostředků projektu Nadace ČEZ.

„Prvky bazální stimulace jsou v našem zařízení zaváděny do praxe a běžně zakomponovány do každodenní péče o naše klienty. Za což velmi děkuji našim pečovatelkám. Každý krok směrem ke klientovi je žádoucí a posouvá nás v kvalitě péče zase o kus dál. Díky otevřenému přístupu pečujícího personálu a zájmu učit se novým věcem, můžeme bazální přístup péče zavádět nyní i v našem zařízení,“ říká ředitelka Domova Modrý kámen Renata Poláková.

Díky financování školení Nadací ČEZ mohl Domov Modrý kámen v bazální stimulaci proškolit další z řad zaměstnanců.

„Naším cílem je, aby základním kurzem bazální stimulace prošli všichni zaměstnanci v přímé péči a dále se v této oblasti vzdělávali pomocí nástavbových kurzů,“ dodává ředitelka domova.

Základní myšlenkou uvedené metody je stimulovat člověka, aby si uvědomoval vlastní tělo. V návaznosti na to může snáze a celkově kvalitněji vnímat okolní svět a lze s ním lépe navázat komunikaci. Používají se k tomu různé druhy jednoduchých podnětů, například doteky, masáže, vibrace, ale také třeba pacientovy oblíbené zvuky, tekutiny či předměty.

Koncept bazální stimulace vymyslel německý speciální pedagog Andreas D. Fröhlich (* 1946) v rámci své disertační práce. Jeho snahou bylo umožnit i lidem s těžkým kombinovaným postižením samostatný život, byť ve velmi omezené podobě. Po 10 letech, kdy profesor Fröhlich svůj koncept používal u dětí, se tuto metodu podařilo převést do ošetřovatelství. O to se zasloužila německá zdravotní sestra Christel Bienstein.

Foto: Domov Modrý kámen
Foto: Domov Modrý kámen

Foto: Domov Modrý kámenFoto: Domov Modrý kámen

Foto: Domov Modrý kámenFoto: Domov Modrý kámen

Foto: Domov Modrý kámenFoto: Domov Modrý kámen

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top