Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí

Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost

Obec Kněžmost představila návrh úpravy prostoru na návsi. Toto místo za autobusovou zastávkou, směrem do lokality Západní, je dlouhodobě nevyužívané a čeká na zvelebení. Nyní nastává čas, kdy bychom projekt mohli zrealizovat. 

Návrh parkového náměstí pracuje s vytvořením nového venkovního kulturního a reprezentativního místa, které v obci v současné době chybí. Vznikne na zelené louce v přímém středu obce. Myšlenkou tohoto návrhu je propojení urbanistických částí, jako je administrativní část (obecní úřad, knihovna, infocentrum), s tou na bydlení. Náměstí v sobě skrývá potenciál pro konání mnoha kulturních či volnočasových aktivit.

Park je rozdělen na pomyslné čtyři části, které na sebe plynule navazují. Ta první navazuje na hlavní silnici a autobusovou zastávku. Tato část je navržena hlavně jako reprezentativní pro příjemný pohled po příjezdu do obce a také pro klidné čekání na hromadnou dopravu. Přilehlé lavice jsou zapuštěné mezi výsadbu, pro příjemný pocit z posezení. Tímto prostorem vznikají vstupy do samotného parku s časově proměnlivou výsadbou a vzrostlými stromy, které lákají vstoupit do prostoru. Na ostrůvku uprostřed je vytvořené nové stromořadí a výrazná výsadba na jeho konci.

Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Zdroj: obec Kněžmost

Hlavní pochozí plocha hned navazuje na tu vstupní. Jedná se o velkorysou mlatovou plochu v kombinaci s velkoformátovou dlažbou, ve které jsou uprostřed prostoru zabudované vodní trysky – fontány. Ta bude v létě nabízet nejen ochlazení, ale i svým zvukem bude navozovat příjemný a uklidňující pocit pro návštěvníky. V severní části je navržen dřevěný otevřený altán s obloukovými prvky a sedlovou střechou. Má sloužit jako přístřešek k posezení. 

Osově navazuje na loubí, které se nachází na druhé straně parku. Na osy, propojující tyto dvě stavby, jsou zasazeny různorodé stromy. Dominují jim zejména čtveřice okrasných jírovců uprostřed. Prostor je tak kompozičně nenásilně a příjemně propojený. 

Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Zdroj: obec Kněžmost

Z nejvíce reprezentativní plochy vedou dvě cesty do části parkové, volnější. Dominují zde šestice stromů velkého vzrůstu a pod nimi suchý poldr s trávníkovou plochou. Obě cesty jsou mlatové, z toho do jedné je doplněna dlažba a vede do další části obce. Na ní je také umístěný dřevěný mostek, který je navržen ve stejném stylu jako altán, který odkazuje na samotný název obce. Druhá cesta návštěvníka zavede postupně až na hřbitov nebo k dalším rodinným domům. Suchý polder je místo, které slouží pro svod udržení vody na prostoru. Zároveň dodává místu terénní členitost, která místu chybí. Zároveň poskytne i příležitost pro svod dešťové vody z okolí a bude sloužit jako zásobárna vody pro rostliny vysazené v okolí, nebo dokonce uvnitř poldru, či drobné organismy, které se v tomto místě s největší pravděpodobností budou přirozené vyskytovat. Obrys poldru se bude v terénním měřítku slévat do rovinného trvalkového záhonu, který bude prostupovat velkou části parkového náměstí. Kolem něho jsou doplněny cibulovinové pásy a trávníková plocha pro využití obyvateli. Nad nimi navržené stromy poskytnou svojí korunou příjemný stín, zároveň svým mikroklimatem zajistí v letních dnech pocitové ochlazení.

Poslední částí je polozakryté místo, které není na první pohled vidět a navazuje přímo na hřbitov. Zde se celý návrh uklidňuje a slouží především jako stromořadí, které návštěvníka vede na klidný hřbitov. Nespočet trvalkových záhonů, které jsou doplněný o cibuloviny a traviny. Pro odclonění jsou zakončené keřovými pásy s různými druhy. Kolem cest jsou navrženy stromořadí s opakujícími se druhy stromů, které místo propojují a dávají místu jasnou formu.

Obec Kněžmost představila návrh parkového náměstí. Zdroj: obec Kněžmost
Zdroj: obec Kněžmost

Celý prostor je doplněn o mobiliář, který svým designem doplňuje myšlenku reprezentativního a zároveň líbivého prostoru, ve kterém bude chtít návštěvník trávit svůj čas. Mlatové cesty, které tvoří hlavní pochozí plochy, jsou použité zejména kvůli svému vzhledu a čistě přírodním materiálům. Podtrhne celkový vzhled a s doplněním o dlažbu tvoří celkovou kompozici místa. Je velmi vhodný pro pěší cesty. Je trvanlivý, stálobarevný a vodopropustný. V celém prostoru je navržen mlat v okrovém odstínu.

Celý návrh si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu obce.

Obce: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top