Mnichovo Hradiště zřídilo technickou četu

Ilustrační foto: fotobanka pixabay.com

Ačkoliv v Mnichově Hradišti o městský majetek dlouhodobě smluvně zodpovědně pečuje řada firem, město řeší časté problémy se zabezpečením menších oprav, evidováním drobných závad a jejich operativním odstraněním. Stále obtížnější je především zabezpečení běžného úklidu města, péče o veřejná prostranství, drobné domovnické práce na budovách, pomoc na hřbitově, stěhování a další podobné činnosti. Proto vedení města rozhodlo o zřízení technické čety.

Vedoucí technické čety bude mít k dispozici dva pracovníky a v případě potřeby bude možné využít na pomoc brigádníky. V dubnu nastoupili dva pracovníci, kteří vyšli vítězně z výběrového řízení, třetí pracovník nastoupí v květnu. 

Náplní práce technické čety bude především odstraňování drobných závad na mobiliáři a na objektech města, personální zajištění příprav akcí pořádaných městem, operativní zásahy na zeleni města, úklid a úprava veřejných prostranství města, úklid černých skládek, v zimním období úklid sněhu před vstupy do budov v majetku města a další operativní činnosti jako stěhování nebo vyklízení,“ vyjmenovává Dana Stránská z odboru investic a komunálního hospodářství městského úřadu.

Dále bude mít četa na starosti drobné stavební práce, správu zemníku Ptýrovec, dohled a provoz deponie po užitých stavebních materiálů v ulici U Trati a v areálu bývalé cihelny.

Četa bude sídlit v prostorách bývalé firmy Saturn ve Hřbitovní ulici čp. 316. V současné době si četa prostory upravuje. Rovněž probíhá zajišťování drobného ručního a elektro nářadí. Zaměstnanci budou mít k dispozici dodávku. Zadávat práci technické četě budou jen určení pracovníci městského úřadu, občané mohou případné závady a nedostatky nahlásit na úřad. Technická četa bude provádět opravy a údržbu pouze na majetku města Mnichovo Hradiště, nemůže poskytovat služby za úplatu soukromníkům ani firmám.

S využitím článku ve zpravodaji Kamelot č. 5/2022

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top