Krajští radní navštívili SOU Hubálov, Kofolu i Domov Modrý kámen. Poté debatovali s občany

Kraje mají v systému naší samosprávy zásadní úlohu. Zaštiťují mnoho klíčových služeb a institucí v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, školství, dopravy či kultury. Je tedy důležité, aby se občané seznamovali s činností vedení kraje, ale také aby se krajští radní seznamovali s fungováním těchto služeb v regionech i s případnými nedostatky, které zdejší obyvatele i odbornou veřejnost trápí. Proto vedení Středočeského kraje pořádá výjezdy do jednotlivých míst na svém území. V úterý 26. března se v čele s hejtmankou Petrou Peckovou vydalo do našeho okolí. Na programu byla návštěva několika institucí i beseda s občany.

První zastávkou bylo Střední odborné učiliště Hubálov, jehož absolventi jsou budoucími instalatéry, automechaniky, opraváři či strojními mechaniky. Zařízení vzniklo na místě bývalé továrny, která byla postavena na počátku 20. století Josefem Johnem pro účely mechanické tkalcovny. Škola spolupracuje s belgickou střední školou sídlící ve městě Roeselaare. Učiliště a jeho odborné učebny si v doprovodu ředitele školy Miroslava Kolomazníka prohlédla hejtmanka Petra Pecková, náměstek pro regionální rozvoj a územní plánování Jiří Snížek a radní ve složení Karel Bendl a Milan Vácha. Doprovodil je také starosta Mnichova Hradiště Jiří Plíhal, druhý místostarosta Ondřej Lochman a starosta Loukovce Milan Hanzl.


První zastávkou bylo Střední odborné učiliště Hubálov, jehož absolventi jsou budoucími instalatéry, automechaniky, opraváři či strojními mechaniky. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj


Hejtmanka dostala stylové dárky. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

Návštěva krajské rady pokračovala prohlídkou stavby silničního mostu přes Jizeru na silnici II/268 mezi Klášterem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm. Původní most na tomto místě musel být kvůli nevyhovujícímu stavu zdemolován – problematická byla zejména statika krajních nosníků. Jedná se o nejdelší most na středočeské silniční síti. Délka přemostění je 301 metrů, velikosti mostu a rozsahu prací odpovídají také investiční náklady na stavbu, které jsou 180 milionů korun. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Aktuálně stavební firma betonuje šestý takt mostu, v dubnu a květnu bude pracovat na posledním taktu, tedy nosné konstrukci přes Jizeru. Následovat budou práce na izolaci mostu, říms, vozovkových souvrství, mostního vybavení, úpravy předmostí, svodidla, svahování, vegetační úpravy a další dokončovací práce. Stavba byla zahájena v listopadu 2022, zprovoznění mostu je plánováno na začátek letošního prosince. Po otevření mostu proběhne položení nového asfaltu na dnešní objízdné trase mezi obcí Klášter Hradiště nad Jizerou a městem Mnichovo Hradiště.


Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj


Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

Radní navštívili i pobočku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) sídlící v Mnichově Hradišti. KSÚS zajišťuje údržbu silnic II. a III. tříd, včetně mostů, investuje a realizuje dopravní stavby v rámci Středočeského kraje. Ve stejné budově sídlí rovněž pobočka další krajské organizace – Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. I tam krajské vedení zavítalo.


Radní navštívili i pobočku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) sídlící v Mnichově Hradišti. ​Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj


Krajské vedení zavítalo i na stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

Další zastávkou byl Domov Modrý kámen, který funguje jako krajská příspěvková organizace v budově ve vlastnictví města Mnichovo Hradiště. Funguje zde domov pro seniory s kapacitou 73 míst a domov se zvláštním režimem s kapacitou 28 míst. Budova Domova Modrý kámen byla dokončena a předána do užívání v roce 1999, kdy se do novostavby přestěhovali klienti ze zrušeného domova pro seniory ve Vlčím Poli. „Architektonicky zajímavý objekt však už od začátku provozu vykazoval technické nedostatky. K nim v posledních letech ještě přibyla končící životnost některých materiálů a technických zařízení. Problém představuje zatékání, nedostatečně těsnící okna, nevyhovující systém větrání, komplikované chlazení vnitřních prostor v létě či vytápění v zimě, rozvody topení, vody, vedení signalizačního zařízení nebo zastínění. Špatný je také stav střešní krytiny,“ uvádí na svém webu město, které jako vlastník objektu v roce 2018 investovalo do systému vytápění. Proběhla celková rekonstrukce kotelny, výměna tepelných zdrojů a došlo rovněž na regulaci rozvodů ústředního topení. Opatření snížila ekonomickou náročnost budovy, avšak potřeba dalších zásadních rekonstrukcí přetrvává. Velmi diskutovaným tématem bylo po celou dobu také nájemné, které kraj městu jako vlastníkovi nemovitosti odvádí. V roce 2012 došlo z rozhodnutí tehdejšího hejtmana Davida Ratha k ponížení nájemného na 460 tisíc korun, což městu znemožnilo realizovat větší investice. Navzdory tomu, že cele nájemné bylo každoročně opět využito na údržbu domova, částka ani zdaleka nepokrývala vše potřebné. Když město investovalo do objektu více, setkalo se ze strany finančních auditorů s kritikou, že se nechová jako řádný hospodař. Po letitých jednáních se podařilo dosáhnout shody a v únoru 2023 byl uzavřen mezi Středočeským krajem a městem Mnichovo Hradiště dodatek nájemní smlouvy, na jehož základě kraj nyní platí za pronájem budovy 1,4 milionu korun ročně. Navýšení nájemného otevírá cestu k vyšším investicím do budovy. V roce 2022 byl rovněž zpracován stavebně-technicky průzkum objektu, který upřesnil nutnosti a priority jednotlivých oprav. Celková nutnost investic se předpokládá okolo 110 milionů korun. Dílčí změny k lepšímu se realizují již nyní. V těchto dnech byla dokončena přestavba tří pokojů na přízemním oddělení, které dispozičně, funkčně ani vizuálně neodpovídaly moderním standardům péče, v plánu pro letošek je také instalace požárních hlásičů a EPS a modernizace prostor sesterny.


Objekt domova je architektonicky zajímavý, potřebuje však zásadní opravy. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj


Hejtmanka debatovala s klienty. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

Jedním z míst návštěvy byla také firma Kofola, která má ve městě svou výrobnu. Kromě legendárního kolového aromatického nápoje má kofola i další příchutě jako například meruňka, meloun nebo citron. Po prohlídce závodu přišel čas i na diskuzi. Hlavními tématy byla výstavba nové skladovací haly, která nabídne další pracovní příležitosti, a současně kapacita dopravní infrastruktury v této části regionu.


Jedním z míst návštěvy byla také firma Kofola, která má ve městě svou výrobnu​. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj


Jedním z míst návštěvy byla také firma Kofola, která má ve městě svou výrobnu​. Foto: Blanka Musílková, Středočeský kraj

V půl páté odpoledne začala v komunitním centru v Mírové ulici diskuze radních s občany. Výrazně byla zastoupena odborná veřejnost, například starostové obcí nebo lidé pohybující se v oblasti sociálních služeb. Tomu odpovídala i témata, o kterých se diskutovalo nejvíce. Radní pro sociální oblast Martin Hrabánek se sice musel z programu celého dne ze zdravotních důvodů omluvit, na odborné dotazy z této oblasti ale odpovídali radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík i samotná hejtmanka Petra Pecková. Zájem občanů byl také o témata z oblasti dopravy. Tu silniční má na starost radní Karel Bendl, veřejnou dopravu pak radní Petr Borecký, na které rovněž směřovalo několik dotazů. Témata ve své gesci představili také radní pro oblast vzdělání a sportu Milan Vácha, radní pro regionální rozvoj a územní plánování Jiří Snížek a radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda.

Petr Novák
s využitím podkladů z facebooku Středočeského kraje

V půl páté odpoledne začala v komunitním centru v Mírové ulici diskuze radních s občany. Foto: Petr Novák, mnichovohradistsko.cz


Jedním z témat besedy s občany byla silniční doprava. Foto: Petr Novák, mnichovohradistsko.cz

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top