Jak pokračuje revitalizace mnichovohradišťského náměstí a jak bude vypadat o Sousedské slavnosti prostor před Klubem?

Aktuální stav prostoru před Klubem na mnichovohradišťském Masarykově náměstí. Foto: Petr Novák, 30. srpna 2022

V poslední srpnové dny byly na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti utlumeny stavební práce práce. Důvodem je revize prováděcí projektové dokumentace vodního prvku. V prvním zářijovém týdnu firma KTS-AME Hradec Králové, subdodavatel technologie vodního prvku, dokončí v severní části náměstí instalaci mlhoviště umístěného v ploše mezi vodním prvkem a budovou Klubu. Společnosti H-Intes pak začne s budováním základové desky pod vodním prvkem a bude pokračovat v dláždění kolem mlhoviště a od pítka směrem k budově Klubu.

V první polovině září dojde také k úpravě výjezdu z náměstí do ulice Palackého, protože současný provoz naznačil, že zejména nákladní a větší automobily při odbočování vlevo často přejíždějí přes obrubník.

Před Sousedskou slavností, která je naplánována na sobotu 17. září právě na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích, dojde ke zmenšení hranic staveniště tak, aby byl uvolněn co největší prostor pro veřejnost. Do té doby bude také provedena větší část mlatové plochy mezi stromy před poštou a v tomto prostoru budou rovněž umístěny lavičky. Ohraničené a nepřístupné prostory zůstanou tedy v omezeném rozsahu v západní části náměstí (stavební buňky na rohu radničního bloku) a v okolí budoucího vodního prvku v severní části mezi Klubem a poštou. Zachován však bude průchod kolem Klubu i radnice, účastníci slavnosti se budou moci pohybovat rovněž v prostoru před poštou a pod třemi řadami jeřábů.

A co ještě bude hotové do konce letošního roku? Během října subdodavatel technologie vodního prvku dodá a namontuje potřebné zařízení do již osazené šachty vodního prvku. Na přelomu letošního října a listopadu subdodavatel zeleně vymění nejmenší platan na zastávce autobusu. Do konce listopadu se pak počítá s instalací dlouhodobějšího oplocení staveniště, prozatímním zrušení dopravních opatření na silnici II/277 na náměstí (směr Palackého ulice) a se zazimováním stavby. Vodní prvek bude dokončen a uveden do provozu na jaře příštího roku.

V tomto stavu bude revitalizace náměstí do roku 2024 přerušena. Důvodů je vícero, nejdůležitější jsou však ty organizační. Jednak jde o nutnost zachovat objízdnou trasu přes náměstí během rekonstrukce mostu na silnici II/268 přes Jizeru u Kláštera Hradiště nad Jizerou, jejíž zahájení připravuje Středočeský kraj na letošní podzim, a jednak o plánovanou rekonstrukci objektu Klubu čp. 299, jež má proběhnout příští rok a na kterou město získalo dotaci. Práce budou tedy v roce 2023 pokračovat jen na vodním prvku. Úplná revitalizace Masarykova náměstí by měla být ukončena v roce 2024.

Zdroj: město Mnichovo Hradiště

Kategorie: 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top