ČSOP Klenice rozšířila tůň a buduje Biocentrum v Luční v Kněžmostu

ČSOP Klenice buduje Biocentrum v Luční v Kněžmostu. Foto: ČSOP Klenice

Mohlo by se zdát, že v lednu členové ČSOP Klenice nemají co na práci. Byl by to ovšem omyl, protože právě v lednu se například budují nové tůně. Prostor je také například na přednášky.

Jednou z lednových velkých akcí byla realizace tůně pro obojživelníky v obci Rohatsko. Lépe řečeno rozšíření té stávající.

„Je to bývalá zarůstající pískovna. Její část nebyla rekultivována, ale divoce zarůstá, a to nevyhovuje obojživelníkům, kteří zde našli vhodné podmínky k životu. Díky práci dobrovolníků i spolupráci s obcí se daří udržovat okolí nezarostlé,“ vysvětlil člen ČSOP Klenice a hydrobiolog Radomír Studený.

Obnovou tůně bude zlepšen biotop pro vzácné obojživelníky, kteří se na Rohatsku vyskytují. Dříve zde byl zjištěn výskyt rosničky zelené, skokana štíhlého, ropuchy obecné, čolka obecného a čolka velkého. Na 16. května jsme naplánovali exkurzi právě k této tůni.

Rozsáhlou realizaci rozjela ČSOP Klenice s obcí Kněžmost. Na východní straně obce vzniká Biocentrum v Luční. V minulosti sloužil 3,5hektarový pozemek k pěstování zeleniny a byl odvodněn, následně degradoval a zarůstal. Obec se proto rozhodla využít jeho potenciál – vysokou hladinu spodní vody. Cílem je zvýšení biologické rozmanitosti a zlepšení vodního režimu. Lokalitu budou moci využít vodní i suchozemští živočichové, ptáci i bezobratlí.

„Návrh předpokládá zbudování mělké nepravidelné tůně s pozvolnými břehy. Tímto dojde k vytvoření retenčního prostoru pro srážkové vody z okolních ploch a rozsáhlých střech sběrného dvora,“ konstatoval Radomír Studený.

Z přebytečné zeminy vznikne zimoviště, ale také vyhlídkové místo, ze kterého bude možné pozorovat tůně.

„Společně s místními skauty vysadíme v okolí ovocné stromy, keře, které budou sloužit jako potrava včel, ptáků a hmyzu. Do nejbližšího okolí tůně zasadíme i desítky vodních rostlin. Pověsíme budky pro ptáky, netopýry, instalujeme hmyzí dům. Na lokalitě budou rovněž ponechány zbytky klestí jako úkryt pro drobné živočichy. Na závěr instalujeme informační tabuli, která bude návštěvníky seznamovat s druhy živočichů, které tu během roku objevíme společně se skauty, kteří se stanou patrony nově vzniklého Biocentra,“ uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová.

Kromě intenzivní práce na nových vodních prvcích pro naší krajinu se jiní členové, respektive členky, ujaly kontroly úvazů u nově vysazených stromů mezi Bosní a Lhoticemi. Kontrolovaly jednotlivě každý stromek a našly asi čtyři uvolněné dřevěné vzpěry a několik volných černých textilních úvazů, které opravily. Celkově zde bylo loni na podzim vysazeno 90 ovocných stromů.

Jednu z prvních akcí má za sebou také nově budované ekocentrum v našem sídle v Mladé Boleslavi. Dvě desítky lidí si tam poslechly přednášku o ekologickém zemědělství. Zájemci se dozvěděli zajímavé vychytávky ohledně orby, pletí a střídání plodin. Pro zahrádkáře a drobné zemědělce zazněly užitečné rady.

V našem ekocentru se chystají další skvělé přednášky. „Přijďte se dozvědět mnoho zajímavých informací, díky kterým vytvoříte na své zahradě prostor pro mnoho druhů živočichů, vypravíte se spolu s námi za bylinkami Chlumu, za obojživelníky nově vybudovaných tůní ve Vlčím Poli, Rohatsku. Pojďte s námi objevit kouzelný svět přírody, která je na dosah našich obydlí,“ zve Milada Vrbová.

Ondřej Kořínek, ČSOP Klenice

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top