Blíží se celostátní Týden sociálních služeb. Doprovodný program na Mnichovohradišťsku nabídne například besedu s hercem Václavem Knopem

Blíží se celostátní Týden sociálních služeb. Doprovodný program na Mnichovohradišťsku nabídne například besedu s hercem Václavem Knopem. Foto: Spokojený domov
Blíží se celostátní Týden sociálních služeb. Doprovodný program na Mnichovohradišťsku nabídne například besedu s hercem Václavem Knopem

Na začátku října bude celostátní Týden sociálních služeb. Připojují se k němu poskytovatelé na Mnichovohradišťsku, největším lákadlem doprovodného programu je beseda s hercem Václavem Knopem.

Celostátní Týden sociálních služeb se koná každoročně na podzim touto dobou. Letos připadá na 3.–9. října. Poprvé byl vyhlášen Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR v roce 2009. Jeho hlavním cílem je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů.

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Umožňují zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí, kteří potřebují pomoct. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo třeba lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem – mohou například pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe či svou domácnost.

V České republice působí více než 2 000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se jednak potkávají odborníci na konferencích a podobných akcích, jednak jednotlivé organizace ze sociální oblasti pořádají veletrhy, výstavy, setkání či dny otevřených dveří, aby přiblížily svou činnost veřejnosti. A výjimkou nejsou ani místní sociální služby.

Co si na týden sociálních služeb přichystali poskytovatelé v Mnichově Hradišti?

Malyra spolu se Spokojeným domovem pořádají ve středu 5. října 2022 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. V Domě Ludmila (Na Návsi 229, Veselá) si budete moct prohlédnout nejen zázemí pečovatelských bytů, ale také se dozvědět o možnostech služeb terénních, díky kterým mohou být i lidé se ztrátou soběstačnosti ve svých vlastních domovech a péče doslova přijede za nimi. V doprovodném programu dne otevřených dveří v Domě Ludmila ve Veselé uvidíte výstavu fotografií zvířat ze Zoo Praha, výstavu kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny a prezentaci spolku DMO POBYTY. Vyvrcholením dne pak bude od 13 hodin beseda s hercem Václavem Knopem.

Domov Modrý kámen v Nerudově ulici rovněž připravil k Týdnu sociálních služeb bohatý program, o kterém bude informovat na svých webových a facebookových stránkách.

Diecézní charita Litoměřice spolu s Denním centrem pro seniory Jizera připravila v domě s pečovatelskou službou v Družstevní ulici den otevřených dveří 6. října.

 

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top