Začíná proměna sjezdu na konci D10 u Turnova. Nově bude obousměrný

Začíná proměna sjezdu na konci D10 u Turnova. Foto: mapy.cz

V pondělí 8. května začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s nenápadnou, ale pro řidiče užitečnou úpravou sjezdu ze silnice I/10 v Ohrazenicích u Turnova na konci dálnice D10. Sjezd do Ohrazenice bude nově obousměrný. Řidiči tak budou moct najet na komunikaci, která je současně i silnicí I/35, od Ohrazenic ve směru na Harrachov a Jičín.

„Přípravné práce, jako je vytyčení obvodu staveniště a vykácení mimolesní zeleně, proběhlo již březnu. Zprovoznění stavby plánujeme v září 2023,“ uvedlo ŘSD na svých stránkách. Zakázku získala společnost Colas CZ.

Stavební úpravy zahrnují rozšíření vozovky sjezdu spolu s úpravou odvodnění, úpravu veřejného osvětlení u křižovatky v napojení na Nádražní ulici (krajskou silnici III. třídy). Součástí je také nová protihluková stěna vlevo sjezdu o délce 40 metrů a výšce 4 metrů. Dále pak souběžná „mobilní“ protihluková stěna mezi silnicí I/10 a místní cestou k zahrádkám o délce 112 metrů a výšce 2,5 metru.

Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a úprava místní komunikace – přístupové cesty na sousední pozemky zahrad. Následovat budou úpravy vegetace a v neposlední řadě zhotovení vodorovného a svislého dopravního značení.

Během stavebních prací zde pro řidiče vznikne dopravní omezení. Silnice I/10 ve směru od dálnice D10 od Prahy bude zúžena do dvou jízdních pruhů ve směru na Turnov a Železný Brod. Samotný sjezd ze silnice I/10 do Ohrazenic bude uzavřen pro veškerou dopravu po celou dobu stavby. Dopravní omezení je plánováno na dvě etapy a v konečné fázi bude na silnici I/10 pouze jeden jízdní pruh pro průjezd silničních vozidel na dobu nezbytně nutnou pro pokládku asfaltových vrstev napojované komunikace.

Zdroj: zdopravy.cz

Mohlo by vás také zajímat:

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top