V okolí Jiviny a Bukoviny je podezření na otravu zvěře

Káně lesní. Ilustrační foto: fotobanka pixabay.com

Během dubna pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Mnichovo Hradiště nalezli v katastru obce Jivina a Horní Bukovina několik uhynulých dravých ptáků (káně lesní a luňák červený) a lišek. Vzhledem k okolnostem nálezů padlo podezření na otravu. Laboratorním vyšetřením se potvrdila akutní otrava zakázaným nervovým jedem Carbofuranem. Otravy se mohou opakovat.

Odbor životního prostředí proto žádá občany, aby pokud najdou takto uhynulé dravce nebo šelmy, věc neprodleně nahlásili příslušným pracovníkům odboru (pan Mauric, paní Ing. Šimonová). Jedná se zejména o dotčené obce Jivina a Horní Bukovina, dále pak o okolní obce Chocnějovice, Strážiště, Mukařov a Klášter Hradiště nad Jizerou.

V žádném případě na uhynulá zvířata ani návnady nesahejte! Lidé by si rovněž měli dávat pozor například při venčení psů.

Podezření na otravu. Jak poznat?

  • víc mrtvých zvířat pohromadě (dravci, krkavcovití, šelmy – dva a víc jedinců v okruhu 300 m)
  • podezřelá návnada (maso, vnitřnosti, vejce – zejména s viditelným fialovým zbarvením nebo posypané práškem či potřené béžovou emulzí)
  • mrtvé zvíře poblíž návnady
  • mrtvý hmyz na uhynulém zvířeti či návnadě
  • mrtvé zvíře v typické pozici (ptáci: křečovitě sevřené pařáty, roztažená nebo poloroztažená křídla; šelmy: leží na boku, natažené nohy, otevřená tlama, někdy hlava zvrácená dozadu)
  • mrtvá zvířata na otevřeném prostranství (nejsou pod elektrickým sloupem ani poblíž trati či silnice)

Hlášení nálezu

  1. Na nic nesahejte! Nedotýkejte se návnady ani mrtvých zvířat, zabraňte v přístupu dětem a domácím zvířatům. Nepoškoďte stopy na místě nálezu (s ničím nehýbejte, nešlapte zbytečně okolo).
  2. Zdokumentujte! Je-li to možné, vše vyfotografujte, pořiďte videozáznam nebo alespoň zakreslete.
  3. Ohlaste neprodleně nález České společnosti ornitologické (tel. 606 412 422) nebo Městskému úřadu v Mnichově Hradišti (tel. 326 776 753, 326 776 752).

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top