Přípravy nové silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem pokročily, v celé trase běží geologické průzkumy

Přípravy nové silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem pokročily, v celé trase běží geologické průzkumy
Přípravy nové silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem pokročily, v celé trase běží geologické průzkumy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má již všechny potřebné smlouvy pro geotechnické průzkumy pro novou trasu silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem. O silnici se mluví desítky let, v posledních dvou letech se ale příprava výrazně pohnula.

Zatím posledním novým kontraktem je smlouva na projekt geotechnického průzkumu v úseku Čímyšl – Úlibice, zakázku získala společnost Inset.

Podle ředitele liberecké správy ŘSD Jana Wohlmuta běží již aktuálně práce na geotechnických průzkumech všech čtyřech etap úseku, který je oficiálně nazván jako Ohrazenice – Úlibice. „Napřed jsou práce u MÚK Ohrazenice, kde již vrtáme,“ řekl Wohlmuth. V případě stavby křižovatky v Ohrazenicích chce ŘSD letos již zadat práci na dokumentaci pro společné povolení, u ostatních částí příští rok.

O silnici se mluví desítky let, projekt budil značné kontroverze i kvůli trasování Českým rájem. Postupně se ale podařilo najít kompromisní řešení v podobě takzvané severní varianty, která vede severně od stávající silnice. Dlouho plánovaná stavba nové silnice mezi Turnovem a Jičínem (správný název je Ohrazenice – Úlibice, zjednodušeně se udává Turnov – Jičín) získala kladné stanovisko ministerstva životního prostředí v roce 2021. Úřad nakonec povolil variantu E1 se severním obchvatem Rovenska pod Troskami včetně podvariant, které umožní čtyřpruh z Ohrazenic až do Žernova a dál třípruh.

Součástí stavby má být i spojka na křižovatku Zelený háj, u které běží aktuálně proces EIA. Nová silnice má nahradit stávající nevyhovující trasu, mluví se o ní přes dvacet let. Vede mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Úsek z Turnova do Jičína je aktuálně na trase silnice I/35 nejproblematičtějším, dál z Úlibic do Hradce Králové se již připravuje stavba dálnice D35, z Liberce do Turnova vede silnice pro motorová vozidla. Nový úsek je dlouhý 32,5 kilometru. ŘSD počítá se zahájení stavby v roce 2029. Odhadované náklady jsou 18 miliard korun.

Nová silnice by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Výstavba by podle dokumentace měla významně snížit imise a hluk v obcích. Detailně je stavba popsána v informačním letáku.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top