Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Ministerstvo připravilo 90 milionů korun

Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Ministerstvo připravilo 90 milionů korun. Zdroj: MMR

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

„Dobře si uvědomujeme, že standardizace plánů představuje značnou finanční zátěž. Větším obcím jsme na začátku roku nabídli podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty menší teď mohou získat finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nejde samozřejmě jen o peníze, pro pořizovatele i projektanty jsme připravili také bezplatná školení a další poradenství,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.
 
Průběžnou výzvu MMR vyhlašuje v podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, který je součástí programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+. O dotaci mohou žádat pouze obce s 5 tisíci obyvateli nebo méně. Resort podpoří dvě aktivity, v prvním případě je to vytvoření územního plánu podle jednotného digitálního standardu. Týká se obcí, které žádný územní plán nemají nebo ho zastupitelstvo schválilo před 1. lednem 2007. U druhé aktivity obec dosud nesmí mít zpracovaný územní plán v jednotném standardu a realizuje změnu v územním plánu, který byl vydán po 1. ledna 2007. Okruh oprávněných žadatelů je dál podrobně vymezen ve výzvě. K 31. prosinci 2021 MMR evidovalo 1219 obcí bez územního plánu vydaného po 1. lednu 2007.

Ve výzvě resort celkem připravil 90 milionů korun. V případě první aktivity dotace dosahuje až 80 % uznatelných nákladů na zpracování, max. ale 500 tisíc korun na jeden územní plán. U druhé dotační aktivity podpora může pokrýt až 90 % nákladů na zpracování dokumentace v jednotném standardu, maximálně ale 250 tisíc korun na jednu změnu územního plánu. Příjem žádostí MMR ukončí 31. října 2023, ve 12 hodin.

Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek budou přetrvávat nejasnosti, je možné zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top