Hlavní tah na Český Dub je z důvodu sesuvu půdy už více než měsíc uzavřen. Obce v okolí žádají alespoň částečné zprůjezdnění

 Sesuv kamení a půdy na silnici II/277 za Mohelnicí nad Jizerou směrem na Podhoru, stav 28. 4. 2021. Foto: obec Mohelnice n. J.

V sobotu 20. března 2021 došlo na silnici II/277 těsně za obcí Mohelnice nad Jizerou směrem na Podhoru k sesuvu většího množství kamení a půdy z přilehlého svahu, který zasypal oba jízdní pruhy. V důsledku toho je nyní hlavní tah na Český Dub v tomto úseku uzavřen.

26. dubna urgovala obec Mohelnice nad Jizerou znovuotevření silnice. „Urgenci jsme odeslali na Středočeský kraj a Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS). Budeme doufat, že naší žádosti vyhoví, provizorně skalní masiv zajistí a umožní tak alespoň částečný průjezd. Dle informací, které máme, je již hotový posudek, jak velké porušení skalního masivu je a jak rozsáhlá bude nutná jeho oprava. Nyní by mělo následovat výběrové řízení na firmu, která bude opravné práce provádět,“ uvedla starostka obce Jitka Lejsková.

Situace se tak může protáhnout na několik měsíců, dokonce i let, proto obec požádala patřičné orgány o provizorní zajištění úseku a o umožnění průjezdu alespoň jedním pruhem. K výzvě se připojili i starostové okolních obcí, které nyní vinou situace zatěžuje nadměrná doprava.

Bude nutné hledat kompromis tak, aby byla zajištěna bezpečnost řidičů, ale zároveň aby netrpěly nadměrnou zátěží komunikace v okolí, kde se oproti silnici II. třídy s takovým rozsahem provozu nepočítá a může zde docházet k problematickým situacím. Obce, kterými vedou objízdné trasy, proto žádají řidiče i chodce o zvýšenou opatrnost.

O vyjádření ze strany KSÚS budeme čtenáře našeho webu informovat.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top